.

Ngôi trường của tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

.

(Baonghean.vn) - Trường Cao đẳng nghề KTCN Việt Nam - Hàn Quốc tiền thân là trường KTCN Việt Nam - Hàn Quốc được xây dựng bằng nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc dành cho Việt Nam.

 

Mỹ Hà - Lâm Tùng

;
.
.