.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An: Nâng cao chất lượng hoạt động

(Baonghean) - Nhiệm kỳ 2010 - 2015, với nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Nghệ An đã lãnh đạo thực hiện tốt vai trò quản lý hoạt động ngân hàng trên địa bàn, triển khai kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp, các chính sách của Chính phủ, của ngành Ngân hàng và UBND tỉnh Nghệ An.
 
Đảng bộ NHNN Chi nhánh Nghệ An hiện có 43 đảng viên, hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế, Đảng ủy lãnh đạo chuyên môn tham mưu kịp thời các giải pháp, kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động ngân hàng, tái cơ cấu và xử lý nợ xấu;  Thường xuyên phân tích tình hình hoạt động ngân hàng trên địa bàn để báo cáo và tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ngân hàng Trung ương về các giải pháp giúp hoạt động ngân hàng an toàn hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh công tác giám sát được tiến hành thường xuyên, Chi nhánh đã thực hiện 292 cuộc thanh tra, kiểm tra về các mặt nghiệp vụ. Kết quả có 1.132 kiến nghị, chấn chỉnh tồn tại sai phạm; nhiều cảnh báo rủi ro đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng; xử phạt vi phạm hành chính 29 đơn vị với số tiền 108,5 triệu đồng. 
 
Ngân hàng Nhà nước giúp các tổ chức  tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh.  (Trong ảnh: Giao dịch tại Agribank Nghệ An)

Ngân hàng Nhà nước giúp các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn, lành mạnh. Trong ảnh: Giao dịch tại Agribank Nghệ An

 
Đồng thời với đó, chỉ đạo các phòng  thực hiện nghiêm các quy định của Thống đốc về cấp phép hoạt động ngân hàng, đảm bảo mạng lưới hoạt động của các đơn vị đáp ứng yêu cầu phát triển các dịch vụ ngân hàng, các hoạt động kinh doanh vàng và hoạt động ngoại hối. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, mỗi năm đều bội thu tiền mặt, doanh số thu chi tiền mặt, doanh số thanh toán qua ngân hàng hàng năm đều rất lớn, nhưng xuất nhập, thu chi tiền mặt và các hoạt động thanh toán luôn an toàn chính xác. Với vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, hoạt động của ngành Ngân hàng trên địa bàn trong nhiệm kỳ qua luôn đạt kết quả khả quan, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng đến hết tháng 3/2015 đạt 69.610 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm xấp xỉ 24,6%/năm; Tổng dư nợ tín dụng đến 31/3/2015 đạt 111.447 tỷ đồng; tốc độ tăng  bình quân đạt 30,5%/năm. Nợ xấu luôn ở mức cho phép dưới 3%. 
 
Song song với công tác chuyên môn, Đảng bộ tăng cường giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng  chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên; thực hiện xếp loại đảng viên gắn với xếp loại cán bộ công chức.. Nhiệm kỳ qua, trong Đảng bộ có sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, Ban lãnh đạo đoàn kết, đồng thuận, các  tồn tại được khắc phục nhanh, công tác lãnh đạo hoạt động tiền tệ và ngân hàng trên địa bàn có nhiều chuyển biến mang tính chiều sâu và thực chất hơn. Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh, xuất sắc tiêu biểu suốt nhiệm kỳ; tập thể Chi nhánh luôn được Thống đốc công nhận tập thể lao động xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, Chủ tịch UBND tặng Cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân thuộc Chi nhánh được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN và Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
Một trong những điều đáng ghi nhận là cán bộ, đảng viên yên tâm công tác và tin tưởng vào khối đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ. Đảng bộ bám sát mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, các chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và NHNN Việt Nam để triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, của cơ quan đối với hoạt động tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trên địa bàn; duy trì hoạt động ổn định, an toàn, tăng trưởng khá của ngành Ngân hàng Nghệ An, đóng góp có hiệu quả vào việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh thứ XVII đề ra.
 
Bà Nguyễn Thu Thu, Giám đốc NHNN Chi nhánh  Nghệ An nhận định: Bước sang nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh thuận lợi từ kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới, đây là giai đoạn tỉnh Nghệ An phải có nhiều giải pháp bứt phá để trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020; ngành Ngân hàng phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động sau giai đoạn tái cơ cấu 2010 - 2015, nâng cao tính minh bạch, và khả năng cạnh tranh trong khu vực, đồng thời đối mặt với nhiều rủi ro, nhiều thách thức khi kinh tế thị trường ngày càng phát triển, hội nhập sâu rộng hơn với khu vực và thế giới. Đảng bộ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong xây dựng tổ chức đảng và tập hợp đảng viên, tạo khối đoàn kết nhất trí cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
 
Mục tiêu phấn đấu cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ NHNN tỉnh thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, hàng năm có ít nhất 30% tập thể phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; có ít nhất 15% cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mỗi năm có từ 50%  chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 20% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Tiếp tục giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong các năm của nhiệm kỳ mới.
 
Quỳnh Lan

 

;
.