.

Tiểu Dự án đô thị Vinh - hành trình đến đích

.

(Baonghean) - Với nỗ lực cao, tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 4522/QĐ.UBND-CN về việc phê duyệt Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu Dự án Thành phố Vinh, thực hiện từ vốn vay của Ngân  hàng thế giới - WB và vốn đối ứng.

Dự án mở ra triển vọng to lớn trong nâng cấp và cải tạo hạ tầng đô thị Vinh, góp phần từng bước xây dựng thành phố trở thành Trung tâm kinh tế - văn hóa của Bắc Trung bộ.

Tiểu Dự án đô thị Vinh bao gồm 4 hợp phần: Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản; Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường, gồm: Nâng cấp và cải tạo Kênh Bắc, xây dựng hồ điều hoà; nâng cấp và cải tạo hào xung quanh Thành cổ Vinh, nâng cấp và cải tạo hồ Cửa Nam; Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị và Hợp phần 4: Tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật. 

Đến cuối năm 2017, nhiều gói thầu đã hoàn thành như:  Xây dựng Khu tái định cư xóm 5, xã Nghi Phú; Cải tạo vệ sinh trường học; Nâng cấp và cải tạo Kênh Bắc đoạn 1; Nâng cấp và cải tạo Kênh Bắc đoạn 2, Kênh Bắc đoạn 3; Nâng cấp và cải tạo mương số 3; Nâng cấp trạm bơm chính và trạm bơm mới công suất 10.500 m3/ngày và tuyến mương tự chảy đến trạm bơm chính... Một số  gói thầu còn lại đang tích cực thi công để hoàn thành sớm đúng cam kết. 

Báo Nghệ An giới thiệu những hình ảnh sau phản ánh công tác thi công các hợp phần thể hiện nỗ lực của cả tỉnh và thành phố trong thực hiện Tiểu Dự án đô thị Vinh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra, chỉ đạo tiến độ dự án Tiểu đô thị Vinh. Ảnh: Xuân Hoàng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kiểm tra, chỉ đạo tiến độ dự án Tiểu đô thị Vinh. Ảnh: Xuân Hoàng
Kênh Bắc đoạn 1 trở thành một công viên xanh với lối đi 2 bên. Ảnh: T.C
Kênh Bắc đoạn 1 trở thành một công viên xanh với lối đi 2 bên. Ảnh: Trân Châu
Kênh Bắc đoạn 3 mới thi công xong. Ảnh: T.C
Kênh Bắc đoạn 3 mới thi công xong. Ảnh: Trân Châu
Khu tái định cư đường 35m ở xã Hưng Hòa đã hoàn thành. Ảnh: T.C
Khu tái định cư đường 35m ở xã Hưng Hòa đã hoàn thành. Ảnh: T.C
Thi công cầu vượt đường sắt trên tuyến Vinh - Hưng Tây. Ảnh: T.C
Thi công cầu vượt đường sắt trên tuyến Vinh - Hưng Tây. Ảnh: T.C
Hồ Cửa Nam đã hoàn thành. Ảnh: T.C
Hồ Cửa Nam đã hoàn thành. Ảnh: T.C

Trân Châu

;
.
.