.

Quan tâm tổ chức Tết Nguyên đán năm 2018 vui tươi, an toàn, tiết kiệm

.

(Baonghean) - Nội dung Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018:

 

Năm 2017, trong bối cảnh còn gặp không ít khó khăn, thách thức, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên 27/27 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 

Để chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1 - Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,  đồng bào vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão, lũ. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân đón Tết.

Tổ chức thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

Đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị ở TP. Vinh trao tặng áo ấm cho học sinh vùng cao Quế Phong dịp Tết Dương lịch 2018.	Ảnh: Hùng Cường
Đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị ở TP. Vinh trao tặng áo ấm cho học sinh vùng cao Quế Phong dịp Tết Dương lịch 2018. Ảnh: Hùng Cường


2 - Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, mừng Xuân, tổng kết năm, đón nhận phần thưởng thi đua và kỷ niệm ngày truyền thống cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các địa phương; các địa phương không chúc Tết cấp trên và Trung ương. Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên với mọi hình thức. Nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân. 

3 - Để đáp ứng nhu cầu của nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức các hoạt động văn hóa cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm.

4 - Chủ động nắm chắc tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy, nổ; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Chú trọng quản lý tốt thị trường và giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an ninh, trật tự, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, gây tăng giá đột biến.

Bố trí đủ phương tiện giao thông công cộng và bảo đảm an toàn giao thông để nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn. Làm tốt công tác y tế dự phòng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, địa phương có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp nghỉ Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

5 - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trên các phương tiện thông tin đại chúng việc tổ chức mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động lễ hội theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, bảo đảm để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải thực sự gương mẫu, nghiêm túc đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng.

Các huyện, thành, thị ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc nghiêm túc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này, tạo sự chuyển biến thực sự khởi đầu cho năm 2018 thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

Bí thư: NGUYỄN ĐẮC VINH 

(Đã ký)

;
.
.